Skærmbilledet Grundlæggende funktioner

Når du trykker på <Kopi> (<Hjem>-skærmen) vises skærmbilledet Grundlæggende kopieringsfunktioner.

Aktuel indstillingsstatus og knapper til indstilling

Viser indstillingsstatus, som f.eks. kopiforholdet, papirformatet og kopiantallet. Sørg for at tjekke indstillingerne for at kopiere korrekt. For at ændre indstillingerne skal du trykke på knappen under displayafsnittet. Grundlæggende kopieringsfunktioner
Hvis du trykker på <1:1>, kan du lave kopier i samme format som originalen.
Afhængigt af kopiantallet og indstillinger vises <Kopieksempel>, så du kan tjekke kopiresultatet ved at printe et prøveeksemplar. Kontrol af kopiresultaterne

<Kontrollér indstillinger>

Du kan tjekke indstillingerne i listen. Du kan også ændre indstillingerne. Grundlæggende kopieringsfunktioner

Tryk på dette ikon for at registrere de aktuelle indstillinger i <Favoritindstillinger> af  eller for at ændre de knapper, der vises i . Du kan også registrere de aktuelle indstillinger i knapperne Personlig eller Delt på skærmen Hjem.
Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner
Tilpasning af skærmbilledet Grundlæggende funktioner
Registrering af personlige knapper/delte knapper

Knapper til funktionsindstilling

Viser de mest anvendte knapper fra <Tilvalg>. Indstillingsstatussen vises på knapperne. Du kan også trykke på for at ændre, hvilke knapper der vises.
Hvis knappen for den funktion, du vil bruge, ikke vises, skal du trykke på <Tilvalg> og vælge den ønskede knap. Grundlæggende kopieringsfunktioner

<Tilvalg>

Viser alle knapper til funktionsindstillinger. For at gøre det nemt kan du vise ofte anvendte knapper til funktionsindstillinger i .

<Hastekopi>

Du kan afbryde ventende kopijobs og straks fremstille din kopi. Strakskopiering ved afbrydelse af andre jobs
Nogle funktioner kan ikke anvendes sammen med hinanden. Knapper, der ikke kan vælges, er vist med lys grå farve.
Antallet af resterende sider vises, hvis en sidegrænse er indstillet i Administration af afdelings-ID. Få mere at vide om indstilling af Administration af afdelings-ID og sidegrænser under Konfiguration af indstillinger for administration af afdelings-ID.
7HY0-03L