Afsendelse af faxer manuelt (Manuel afsendelse)

 
Du kan manuelt sende faxdokumenter efter at have tjekket, at modtageren er klar til at modtage faxoverførsler.
Hvis du har flere linjer, kan du kun anvende linje 1 (standardlinjen) til manuel afsendelse.
Hvis kontrolkortet fjernes, mens der foretages et opkald ved at trykke på <Lagt på>, hvor Copy Card Reader er monteret, bliver linjen afbrudt.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
Hvis du vil sende flere sider, skal du anbringe originalen i fremføreren. Når originalen lægges på glaspladen, kan du kun sende én side.
2
Tryk på <Fax>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Lagt på> på skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner
4
Indtast modtagerens telefonnummer.
5
Sørg for, at du kan høre modtageren eller en høj tone.
6
Tryk på  (Start).
Originaler scannes, og afsendelsen starter.
Manuel afsendelse er ikke mulig i følgende situationer
Alle følgende scanningsindstillinger er angivet: <2-sidet original>/<Kantsletning>/<Jobopbygning>/<Tidsforskudt afsendelse>
<Begræns funktioner> er indstillet til <Fra> for enhver funktion, når maskinen er i Administration af Afdelings-ID. Konfiguration af indstillinger for administration af afdelings-ID
7HY0-052