Tilføjelse af en digital signatur til sendte filer

Ved at føje en digital signatur til et scannet dokument, der er sendt i et bestemt filformat, kan du certificere, at dokumentet ikke er blevet ændret, og at dets ophavsmand garanterer for det. Maskinen kan føje en enhedssignatur til dokumenter.
Enhedssignatur
 
Enhedssignaturen anvender en nøgle- og certifikatmekanisme, hvormed modtageren af et scannet dokument kan verificere, at det blev oprettet på denne maskine. Modtageren kan tjekke, hvilken maskine der blev brugt til oprettelse af dokumentet, samt om dokumentet er blevet ændret. Inden du kan tilføje en enhedssignatur, skal nøglen og certifikatet (enhedscertifikatet), der anvendes til enhedssignaturen, oprettes på maskinen. Generering af et enhedssignaturcertifikat
For informationer om validering af certifikater, registrering af certifikater på den sikre certifikatliste og godkendelse af signaturer på læserens side, se i vejledningen til softwaren, som understøtter PDF-formatet (som for eksempel Adobe Reader/Adobe Acrobat).
Visning af en digital signatur (synlig signatur)
Informationer om en digital signatur kan vises på dokumentets første side, så det er nemt for læseren at se, at der er tilføjet en digital signatur. Kun PDF-dokumenter understøtter synlige signaturer. Tilføjelse af en digital signatur
7HY0-09J