Initialisering af alle data/indstillinger

 
Du kan gendanne alle maskinens indstillinger til fabriksindstillingerne. Da resterende data i hukommelsen overskrives med meningsløse værdier, hindrer dette eksterne lækager af fortrolige data, når maskinen bortskaffes. Administratorrettigheder er nødvendige for at udføre initialisering.
Inden initialisering skal du sørge for, at der ikke er dokumenter under behandling, eller dokumenter der venter på at blive behandlet. Disse dokumenter bliver slettet, når der udføres initialisering.
Sluk ikke maskinen under initialiseringen. Det vil kunne medføre fejl i maskinens hukommelse.
Det kan tage 30 minutter eller mere at udføre initialiseringen. Maskinen kan ikke anvendes under initialiseringsprocessen.
Hvis du udfører <Initialisér alle data/indstillinger>, når Copy Card Reader er monteret, er det nødvendigt at geninstallere Copy Card Reader. For yderligere information skal du kontakte din forhandler eller servicerepræsentant.
Inden udførelse af initialisering
Sikkerhedskopiér dine vigtige data, eller eksportér dem som en fil.
Informationer om maskinens indstillinger Import/eksport af indstillingsdataene
Brugergodkendelsesinformationer, der er registreret i godkendelsessystemet til den lokale enhed for personlig godkendelsesadministration Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed
Ved brug af et password til beskyttelse af indstillingerne for sikkerhedspolitikken
Du skal indtaste passwordet for at initialisere maskinens indstillinger. Brug af et password til beskyttelse af indstillingerne for sikkerhedspolitikken
1
Tryk på  (Indstill./Registrer).
2
Tryk på <Enhedsindstillinger>  <Dataadministration>  <Initialisér alle data/indstillinger>.
3
Tryk på <Ja>.
Initialiseringen er udført. Når processen er færdig, genstarter maskinen, og rapporten Initialisér alle data/indstillinger bliver printet.
Når meddelelsen <Der anvendes en sikkerhedspolitik for denne enhed.> vises, skal der indtastes et password af sikkerhedsadministratoren. For flere informationer kan du kontakte din sikkerhedsadministrator. Anvendelse af en sikkerhedspolitik på maskinen
Selvom jobloginformationerne kan slettes ved at initialisere alle data/indstillinger, registreres resultatet af printning af rapporten Initialisér alle data/indstillinger i printloggen. Kontrol af printningsstatussen og -historikken
Det er også muligt individuelt at vælge nogle maskinindstillinger og gendanne deres fabriksindstillinger. Indstillinger/Registrering
7HY0-0AW