Konfiguration af underlinjens firewall

Du kan indstille, om du kun vil tillade kommunikation med enheder, der har den angivne IP-adresse til kommunikation med underlinjen.
Det er kun IPv4-adresser, der kan registreres for underlinjen.
Få oplysninger om undtagelsesadresser og undtagelsesportnumre, der kan bruges til kommunikation og registreres som standard, under Administrationsfunktioner.
1
Tryk på  (Indstill./Registrer).
2
Tryk på <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for sublinje>  <Firewall-indstillinger>.
3
Tryk på <IPv4-adressefilter> .
4
Vælg <Udgående filter> eller <Indgående filter>.
For at begrænse data der sendes fra maskinen til en computer skal du vælge <Udgående filter>.
For at begrænse data der modtages fra en computer skal du vælge <Indgående filter>.
5
Indstil <Anvend filter> til <Til>, vælg <Standardpolitik>, og tryk derefter på <Registrér>.
For <Standardpolitik> skal du vælge <Afvis> for kun at tillade kommunikation med enheder, der har en specifik IP-adresse, der angives i <Undtagelsesadresser> i næste trin eller vælge <Tillad> for at afvise kommunikation med dem.
Hvis du vælger <Afvis> for <Standardpolitik>, gælder begrænsningerne ikke ved afsendelse til multicast- eller rundsendingsadresser.
6
Angiv adresseundtagelserne.
Angiv de IP-adresser, der skal specificeres som undtagelser for muligheden <Standardpolitik>, der blev valgt i forrige trin. Vælg én af inputmetoderne, der er beskrevet herunder.
<Enkelt adresse>
Indtast en individuel IP-adresse for at angive den som en undtagelse.
<Flere adresser>
Angiv et IP-adresseområde. Indtast en separat adresse for <Første adresse> og <Sidste adresse>.
<Præfiksadresse>
Angiv et IP-adresseområde ved hjælp af et præfiks (en netværksadresse). Indtast en netværksadresse for <Addresse>, og angiv længden på netværksadressen i <Præfiks-længde>.
Indstilling af undtagelsesadresser for transmissionsfiltret/-modtagelsesfiltret
1
Vælg inputmetoden for IP-adressen, og angiv adresseundtagelser.
2
Tryk på <Næste> .
3
Angiv om nødvendigt portnummeret, og tryk på <OK>.
Vælg, om du vil angive et portnummer. Du kan konfigurere detaljerede kommunikationsbegrænsninger ved at angive et portnummer for adresseundtagelsen.
<Angiv ikke>
Indstillingen for adresseundtagelsen gælder for al kommunikation, der modtages fra den angivne IP-adresse.
<Angiv>
Indstillingen for adresseundtagelsen gælder kun for kommunikation, der modtages fra den angivne IP-adresse ved hjælp af det angivne portnummer. Tryk på <Tilføj>, indtast portnummeret, og tryk på <OK>. Du kan registrere op til 50 porte per undtagelsesadresse.
Sådan redigeres en adresseundtagelse
På det skærmbillede, der blev vist i trin 5, skal du vælge den adresseundtagelse, du vil redigere, og trykke på <Redigér> for at vise skærmbilledet til redigering.
7
Tryk på <OK> .
8
Tryk på <Luk><Ja>.
Tjek de blokerede kommunikationsanmodninger i loggen
De seneste 100 kommunikationer, der blev blokeret af firewallen, kan vises fra  (Indstill./Registrer) <Præferencer>  <Netværk>  <Firewall-indstillinger>  <IP-adresse bloklog>. Oversigten over blokeret kommunikation kan eksporteres fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) i CSV-formatet. Eksport af en log som en fil
Hvis <Standardpolitik> er indstillet til <Afvis>, vises historikken for kommunikation, der blev blokeret af firewallen, ikke i <IP-adresse bloklog>.
7HY0-092