Indstilling af proxy

En proxy (eller HTTP-proxyserver) refererer til en computer eller software, der udfører HTTP-kommunikation for andre enheder, især ved kommunikation med ressourcer uden for netværket som ved gennemsyn af hjemmesider. Klientens enheder forbindes til netværket uden for gennem proxyserver og kommunikerer ikke direkte med ressourcer uden for. Indstilling af en proxy gør ikke alene styring af trafik mellem interne og eksterne netværk lettere, men blokerer også uautoriseret adgang og konsoliderer antivirusbeskyttelse for forbedret sikkerhed. Administrator- eller netværksadministratorrettigheder er påkrævet for at kunne konfigurere disse indstillinger.

1
Tryk på  (Indstill./Registrer).
2
Tryk på <Præferencer>  <Netværk>  <TCP/IP-indstillinger>  <Proxy-indstillinger>.
3
Indstil <Brug proxy> til <Til>, konfigurér de nødvendige indstillinger, og tryk på <OK>.
<Serveradresse>
Angiv adressen på den proxy-server, der skal anvendes. Angiv IP-adressen eller hostnavnet alt efter dit miljø.
<Portnummer>
Indtast portnummeret på den proxy-server, der skal anvendes.
<Brug Proxy inden for samme domæne>
Vælg <Til>, hvis du også vil bruge proxy-serveren, når du kommunikerer med enheder i det samme domæne.
Denne indstilling vises kun for hovedlinjens skærm til proxyindstillinger.
<Indstilling af godkendelse>
For at bruge proxy-serverens godkendelsesfunktion skal du trykke på denne og konfigurere godkendelsesinformationerne. På det skærmbillede, der vises, skal du trykke på <Til>, indtaste brugernavnet og passwordet for at bruge proxy-godkendelse og trykke på <OK>.
4
Tryk på  (Indstill./Registrer)   (Indstill./Registrer) <Anv. ændr. indst.>  <Ja>.
7HY0-093