Visning af meddelelser fra administratoren

 
Du kan på touchpanelet vise meddelelser til brugere. Meddelelser kan vises nederst på touchpanelet eller i et separat pop op-vindue, og du kan baseret på meddelelses- eller brugertypen vælge, hvilken visningsmetode der skal anvendes. Når der vises en meddelelse i et pop op-vindue, kan du også vise samme meddelelse på portalsiden i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Administratorrettigheder er nødvendige for at kunne konfigurere disse indstillinger.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Indstillinger/Registr.] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Klik på [Licens/andet]  [Meddelelseskort/supportlink].
4
Indtast meddelelsen, og klik på [OK].
[Aktivér Statusvisning]
For at vise meddelelsen nederst på touchpanelet skal du vælge afkrydsningsfeltet og indtaste meddelelsen i [Meddelelse]. Brug denne indstilling til visning af betjeningstips og andre meddelelser med lav prioritet.
[Tillad Popup-vindue]
For at vise meddelelsen i et pop op-vindue på touchpanelet skal du vælge afkrydsningsfeltet og indtaste meddelelsen i [Meddelelse]. Brug denne indstilling til visning af meddelelser med høj prioritet.
[Vis]
Vælg visningsmetoden til pop op-vinduet.
[Altid]
Pop op-vinduet vises fast, og maskinen kan ikke betjenes. Brug denne indstilling til meddelelser, som f.eks. en Ude af drift-meddelelse.
[Vis ved Automatisk nulstilling]
Pop op-vinduet vises, når der ikke foretages betjening i en angiven tidsperiode, eller når maskinen genstartes. Brug denne indstilling til meddelelser, som f.eks. en meddelelse om vedligeholdelse.
[Remote UI]
Hvis du vælger afkrydsningsfeltet, vises meddelelsen, der vises i pop op-vinduet, også på portalsiden i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
Annullering af meddelelsesvisningen
Ryd afkrydsningsfelterne for [Aktivér Statusvisning], [Tillad Popup-vindue] og [Remote UI]. Hvis du også vil slette meddelelsesindholdet, skal du fjerne den tekst, der blev indtastet i tekstfelterne [Meddelelse].
7HY0-0AF