Registrering af brugergrupper

Registrér brugergrupper. Brugergruppeadresselister kan deles mellem registrerede brugergrupper.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Indstillinger/Registr.] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Klik på [Brugeradministration]  [Godkendelsesadministration]  [Brugergruppeadministration].
4
Klik på [Tilføj gruppe (Brugere af lokale enheder) ...] eller [Tilføj gruppe (Andre brugere) ...].
Vælg [Tilføj gruppe (Andre brugere) ...], hvis der er angivet servergodkendelse.
Tilføjelse af grupper til en lokal enhed
Tilføjelse af grupper til en godkendelsesserver
7HY0-09Y