Indstilling af hjemmesiden for køb af forbrugsstoffer

Du kan indstille et link til hjemmesiden for køb af forbrugsstoffer, der vises ved kontrol af oplysninger om forbrugsstoffer fra Remote UI (brugergrænseflade for fjernbetjening). Indstilling af et link til hjemmesiden gør det nemmere for brugere at købe forbrugsstoffer.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Indstillinger/Registr.] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Klik på [Enhedsadministration] [Oplysninger til køb af forbrugsstoffer].
4
Angiv de nødvendige indstillinger.
 [Leverandør]
Indstil navn på det sted, hvor der skal købes forbrugsstoffer.
 [E-mailadresse]
Indstil E-mailadressen for det sted, hvor der skal købes forbrugsstoffer.
 [URL]
Indstil internetadressen på det sted, hvor der skal købes forbrugsstoffer.
 [Vis knap til køb af forbrugsstoffer]
Vælg dette for at få vist en knap for adgang til hjemmesiden for køb af tonerpatroner på Remote UI (Brugergrænseflade til fjernbetjening).
 [Brug Toner Status]
Vælg dette ved anvendelse af notifikationsværktøjet for niveau for tonerpatron.
 [Vis knap til køb af forbrugsstoffer under brug af Toner Status]
Vælg dette for at få vist en knap for adgang til hjemmesiden for køb af tonerpatroner på notifikationsværktøjet for niveau for tonerpatron.
5
Klik på [OK].
Denne indstilling kan kun angives af en bruger med Administrator-rettigheder.
Denne indstilling kan kun importeres fra/eksporteres til maskiner i den samme serie. Import/eksport af indstillingsdataene
Denne indstilling findes i [Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering] ved batcheksport. Import/eksport af alle indstillinger
7HY0-0AJ