Konfiguration af indstillingerne for sikkerhedspolitikken

Maskinindstillinger, der er relateret til informationssikkerhed, kan batchanvendes og -administreres. Det anbefales, at den administrator for informationssikkerhed, der står for administrationen af din sikkerhedspolitik, anvender sikkerhedspolitikken på maskinen i overensstemmelse med politikken i din organisation. For at konfigurere sikkerhedspolitikken skal du logge på Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) med administratorrettigheder.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Indstillinger/Registr.] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Klik på [Sikkerhedsindst.]  [- Indstillinger for sikkerhedspolitik].
4
Klik på [- Indstillinger for sikkerhedspolitik].
Forholdsreglerne for indstillingen vises. Sørg for at læse og forstå indholdet.
Hvis der ikke er konfigureret et password (Brug af et password til beskyttelse af indstillingerne for sikkerhedspolitikken), skal du læse indholdet og klikke på [OK] for at fortsætte til trin 6.
5
Indtast passwordet, og klik på [Log på].
6
Konfigurér de nødvendige emner, og klik på [OK].
For informationer om indstillingerne, se Indstillingsemner for sikkerhedspolitik.
Indstillinger, der er relateret til emner med et flueben her, kan ikke ændres ved hjælp af (Indstill./Registrer) eller Remote UI (Brugergrænseflade til fjernbetjening).
For alle maskinindstillinger, der blev ændret, da indstillingerne for sikkerhedspolitikken blev anvendt, gælder det, at du ikke blot kan rydde afkrydsningsfeltet for at gendanne den tidlige indstillede værdi. For at ændre disse indstillinger skal du bruge (Indstill./Registrer) eller Remote UI (Brugergrænseflade til fjernbetjening).
7
Klik på [OK].
Hvis der er konfigureret en sikkerhedspolitik, vises en meddelelse, der indikerer, at funktionerne og handlingerne er begrænset, når skærmbilledet <Indstillinger/Registr.> vises på betjeningspanelet eller Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).

Anvendelse af indstillingerne for sikkerhedspolitikken på en anden enhed

Du kan importere og eksportere maskinens indstillinger for sikkerhedspolitik. Ved at anvende den samme politik på flere enheder*, kan du administrere alle enhederne i din organisation ved at bruge identiske indstillinger. Import/eksport af indstillingsdataene
* Kun Canon-enheder, der er kompatible med indstillinger for sikkerhedspolitikken
Indstillingerne for sikkerhedspolitik kan kun importeres, hvis passwordet for indstillinger for sikkerhedspolitikken på den eksporterende maskine svarer til passwordet på den importerende maskine, eller hvis der ikke er angivet noget password på den importerende maskine. Hvis der ikke er indstillet et password på den importerende maskine, indstilles det password, der er konfigureret for den eksporterende maskine, for den importerende maskine.
7HY0-084