Tilslutning til mobile enheder

Der findes to metoder til at forbinde de mobile enheder med maskinen, "Tilslutning via en trådløs LAN-router" og "Direkte tilslutning". Vælg en forbindelsesmetode i henhold til det kommunikationsmiljø og den enhed, du bruger.
Udfør kommunikation med mobile enheder fra <Mobilportal> (<Hjem>-skærmen). Du kan bekræfte informationerne om tilsluttede mobile enheder osv. herfra.

Tilslutning via en trådløs LAN-router

Du kan oplysninger om, hvordan du tilslutter en mobilenhed til din trådløse LAN-router, i de vejledninger, der fulgte med enhederne, eller du kan kontakte producenten.
Tilslut til maskinen ved hjælp af enten et kablet LAN eller en trådløs LAN-router. Konfiguration af netværksmiljøet
Hvis du tilslutter til maskinen via en trådløs LAN-router, kan du bekræfte maskinens oplysninger på skærmen <LAN-forbindelse> ved at trykke på <Mobilportal> (<Hjem>-skærmen)  <LAN-forbindelse>.

Direkte tilslutning

Slut en mobil enhed direkte til enheden uden brug af et trådløst LAN. Det er muligt straks at slutte trådløst til maskinen, også selvom du ikke er i et trådløst LAN-miljø. Direkte tilslutning
7HY0-07K