<Justér bevægelse>

Dette afsnit beskriver indstillinger vedrørende drift af enheden.
<Genkendelsesforsinkelse for berøring af starttast>
 (Indstill./Registrer)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Du kan indstille tidsrummet, indtil maskinen registrerer, at der er blevet trykket  (Start). Ved at indstille et længere tidsrum forhindrer utilsigtede opgaver som følge af tryk på (Start) ved et uheld.
7HY0-0EY