<Kopi>

Dette afsnit beskriver, hvordan du specificerer kopiindstillingerne.
<Registrér/Redigér favoritindstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Du kan registrere en kombination af indstillinger, der ofte anvendes under kopiering, til en enkelt knap. Du kan også tildele et navn til knappen. Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner
<Skærmbillede til bekræftelse for favorittast>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Du kan vælge, om du vil vise en bekræftelsesskærm, når du genkalder "Favoritindstillinger".
<Skift standardindstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Du kan ændre de indstillinger, der er registreret som standard, for funktionen <Kopi>. Tilpasning af skærmbilledet Grundlæggende funktioner
<Registrér funktionsgenveje>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Du kan registrere/ændre statusser på genvejstasterne, der vises på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Denne funktion er praktisk, når du vil registrere ofte anvendte funktioner fra <Tilvalg> og <Favoritindst.>.
<Automatisk sætsortering>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Hvis denne indstilling er angivet til <Til>, kan maskinen automatisk skiftes til <Sætsortér (Sideorden)> for finishing-tilstanden, når originalerne er lagt i fremføreren. Dette er nyttigt, når du fremstiller kopiserier, fordi du ikke skal huske at vælge Efterbehandling.
<Vælg farveindstillinger til kopi>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Du kan begrænse brugen af farvetilstanden i <Vælg farve>, når du kopierer.
<Jobseparator mellem grupper>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Ved kopiering af mindst to kopier med <Staksortering (samme sider)> i <Finishing> kan du indsætte ark mellem hver sidegruppe. Hvis du vælger <Til>, skal du vælge en papirkilde.
7HY0-0F4