<Gem/tilgå filer>

I dette afsnit beskrives indstillingerne for lagring af scannede dokumenter og printning af gemte filer.
<Registrér/Redigér favoritindstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Fællesindstillinger>  <Scan og gem indstillinger>
Du kan registrere ofte anvendte indstillinger på en knap på maskinen til senere brug ved lagring. Du kan også knytte dit favoritnavn til en knap og tjekke registrerede indstillinger. Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner
<Skift standardindstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Fællesindstillinger>  <Scan og gem indstillinger>
Du kan ændre de indstillinger, der er registreret som standard, for funktionen <Scan og gem>.
<Registrér/Redigér favoritindstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Fællesindstillinger>  <Indstillinger for adgang til gemte filer>
Du kan registrere ofte anvendte indstillinger på en knap på maskinen til senere brug ved printning. Du kan også knytte dit favoritnavn til en knap og tjekke registrerede indstillinger. Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner
<Skift standardindstillinger>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Fællesindstillinger>  <Indstillinger for adgang til gemte filer>
Du kan ændre de indstillinger, der er registreret som standard, for funktionen <Se gemte filer>.
<Begræns boks-PIN til 7 cifre/Begræns adg.>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Fællesindstillinger>
Hvis du indstiller denne indstilling til <Til>, er brugerne tvunget til at angive en PIN med syv cifre, hvorved sikkerheden højnes.
<Indstillinger for Netværksplacering>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Netværksindstillinger>
Du kan registrere Avanceret område på en anden maskine i imageRUNNER ADVANCE-serien eller en Windows-server som en ekstern reference. Tilslutning til de andre enheder
<Protokol for ekstern reference>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Netværksindstillinger>
Du kan vælge den protokol, der skal anvendes ved adgang til Avanceret område på en anden imageRUNNER ADVANCE-maskine eller en Windows-server, der er åbnet eksternt. Tilslutning til de andre enheder
<Bekræft TLS-certifikat for netværksadgang>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Netværksindstillinger>
Du kan bekræfte, om TLS-servercertifikatet er gyldigt ved adgang til Avanceret område på en anden imageRUNNER ADVANCE-maskine eller en Windows-server. Du kan bekræfte certifikatets gyldighed og certifikatkædens troværdighed, ligesom du kan bekræfte fællesnavnet (CN). Tilslutning til de andre enheder
<Specifikationsmetode til personlig mappe>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Netværksindstillinger>
En personlig mappe er en individuel mappe, der kan bruges af den bruger, der er logget på med personlig godkendelsesadministration. Delte mapper og filservere kan angives og bruges som en personlig mappe. Konfiguration af personlige mapper
<Brug scannings/printfunktion>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Indstillinger for huk.medier>
Hvis du angiver denne indstilling, kan du gemme dokumenter, der er lagret på hukommelsesmedier, samt printe filer på hukommelsesmedier. Begrænsning af brug af hukommelsesmedier
<Angiv mulighed, når hukommelsesmedie tilsluttes>
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Indstillinger for huk.medier>
Du kan indstille, om der skal vises genveje til tilgængelige funktioner, når hukommelsesmedier er tilsluttet. Tilslutning af en USB-hukommelsesenhed
7HY0-0F8