<Tilgængelighed>

I dette afsnit beskrives indstillingerne for forbedring af tilgængelighed, f.eks. den hastighed, hvormed det samme tegn angives flere gange, når en tast holdes nede, og tilbagestilling af kontrasten på touchpanelet.
<Indstillinger for tastgentagelse>
  (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Tilgængelighed>
Du kan indstille den tid, der går, inden tegn bliver gentaget, når du holder en tast nede på touchpanelet, samt intervallet mellem gentagelser.
<Invertér skærmfarver>
  (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Tilgængelighed>
Du kan invertere skærmfarverne på touchpanelet. Hvis du synes, at det er svært at se skærmen, også selvom du har justeret lysstyrke, skal du prøve at angive denne indstilling.
<Anvend strygefunktion>
  (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Tilgængelighed>
Du kan indstille, om du vil bruge svip-handlinger.
7HY0-0EU