<Visningsindstillinger>

I dette afsnit beskrives visningsindstillinger for touchpanelet.
<Standardskærm efter opstart/gendannelse>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan indstille det standardskærmbillede, der vises ved start/gendannelse.
<Standardskærm (Statusmonitor)>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan ændre det skærmbillede, der vises, når du trykker på  (Status Monitor).
<Vis faxfunktion>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan indstille maskinen til at vise faxfunktionen på skærmbilledet <Hjem>. Hvis du vælger at vise faxfunktionen, kan du også vælge, om du vil vise <Fax> i <Scan og send>. Hvis du gør det, kan du sende til fax-, e-mail- og I-fax-modtagere samtidigt.
<Visningsindstillinger for lagringsplacering>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan ændre de modtagere, der vises, når du trykker på <Scan og gem> eller <Se gemte filer>.
<Skift Sprog/tastaturskift>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan vælge hvilket sprog/tastatur, der skal anvendes i touchpanelet.
<Vis knappen til Skift Sprog/tastaturskift>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan vise den knap, hvormed du kan skifte sproget og tastaturlayoutet. Knappen vises på nederste linje på touchpanelet.
<Brug tastaturets Shift Lock-funktion>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Hvis du trykker på <Shift> på tastaturskærmen, kan du indtaste et stort bogstav. Du kan specificere indstillingerne for Shift Lock til indtastning af forløbende store bogstaver eller til indtastning af tekst, der starter med et stort bogstav.
<Registrerede tegn for tastatur>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan registrere strenge, der ofte bruges ved angivelse af mail- og /I-Fax-destinationer, ved hjælp af tastaturet.
<Vis meddelelse om resterende papir>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan indstille, at der vises en meddelelse, der fortæller, at der ikke er meget papir tilbage i en papirkilde.
<Status for Antal kopier/Jobvarighed>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Antallet af bestilte kopier og den omtrentlige tid, før det igangværende job er færdigt, vises på den nederste linje på touchpanelet.
<Meddel om at rense original scanningsområde>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan indstille maskinen til at vise meddelelsen, der oplyser, at scanningsområdet trænger til rensning, når maskinen detekterer pletter i dokumentfremførerens scanningsområde.
<Valg af Papirtype Skærmprioritet>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan indstille, om du vil prioritere den enkle (<Enkel>) eller den detaljerede (<Detaljeret>) indstillingsskærm, når du viser skærmen til papirvalg.
<Skift indtastning mm/tommer>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan angive, om du vil indtaste talværdier i millimeter eller inches på de forskellige skærmbilleder.
<Bekræft ved ilægning af papir i papirskuffe>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan indstille, om skærmen <Papirindstillinger> skal vises, når papirskuffen indsættes i maskinen.
<Vis indlogget brugernavn>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan vælge, om du vil vise brugernavnet/det viste navn på touchpanelet.
<Vis fejlmeddelelsen Resterende toner>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Viser en meddelelse, der gør det muligt at identificere, hvilken farve der er ved at være opbrugt, når den resterende toner er ved at være opbrugt. Denne meddelelse er nyttig, fordi den gør det muligt at forberede en ny tonerpatron på forhånd osv.
<Slet meddelelse om resterende toner>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan slette det advarselsskærmbillede, der vises, når den resterende toner er næsten opbrugt, hvis <Vis fejlmeddelelsen Resterende toner> er indstillet til <Til>.
<Indstillinger for visning af IP-adresse>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan vælge, om du vil vise IP-adressen på skærmen med tællerinformationerne.
<Vis Scan for Mobile>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan indstille, om indstillingen <Scan for Mobile> skal aktiveres. Den sender scannede data til mobilenheder som f.eks. smartphones og tablets.
<Vis Mobilportal>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan vælge, om du vil vise <Mobilportal> på skærmbilledet <Hjem>.
<Vis QR-kode på Mobilportal>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan vælge, om du vil vise en QR-kode på skærmbilledet <Mobilportal>. Hvis du bruger en QR-kode, sparer du arbejdet med at angive maskinens IPv4-adresse.
<Timing af meddelelse om spildtonerpatronudskiftning>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan indstille mængden af resterende toner i tonerpatronen for visning af meddelelsen for genopfyldning af toner.
<Meddelelse om udskiftning af spildtonerbeholder>
 (Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan vælge, om du ønsker at få vist meddelelsen, der beder brugeren om at udskifte beholderen til overskudstoner.
7HY0-0EK