Faxlinjens indstillinger

For at anvende faxen på maskinen skal du registrere faxnummeret og virksomheds- eller afdelingsnavnet, der vises/printes på modtagerens faxmaskine, når du sender en fax. Indstil også typen af kommunikationskanal.
Sådan anvendes faxfunktionen
Der kræves tilbehør til faxning. Systemindstillinger
1
Tryk på  (Indstill./Registrer).
2
Tryk på <Funktionsindstillinger> <Send> <Faxindstillinger>  <Angiv linje>.
3
Tryk på <Linje 1> <Registrér enhedens telefonnummer>.
4
Indtast et faxnummer, og tryk på <OK>.
Det faxnummer, du registrerede, meddeles til modtageren.
5
Indtast et navn i <Enhedens navn>, og tryk på <OK>.
Det navn, du registrerede, meddeles til modtageren.
I stedet for det enhedsnavn, du angav, kan du vise eller printe afsenderens navn. Grundlæggende betjeninger ved afsendelse af faxer
6
Vælg en linjetype i <Vælg linjetype>, tryk på <OK>.
Hvis du ikke er sikker på, hvilken slags linjetype du anvender, bedes du kontakte din forhandler, din servicerepræsentant eller salgsafdelingen hos din televirksomhed.
Konfigurér indstillingen i henhold til faxmuligheden.
Du kan indstille at vise en modtagers telefonnummer på skærmbilledet eller rapporten i <Brug nummervisning>. <Modtag/videresend>  <Faxindstillinger>
Du kan indstille automatisk skift af den indgående fax og det indgående opkald i <Modtagestatus>. <Modtag/videresend>  <Faxindstillinger>
7HY0-018