Udførelse af Ethernet-indstillinger

Ethernet er en standard, der fastsætter kommunikationsmetoder i et LAN. Kommunikationssystemet (halv dupleks/fuld dupleks) og Ethernet-typen (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) kan normalt indstilles automatisk. Du kan indstille dem separat ved at skifte indstillingen til manuel betjening. Registrér om nødvendigt indstillingerne.
<Indstillinger for Ethernet-driver> findes for både hovedlinjen og underlinjen. Konfigurér dem efter behov.
1
Tryk på  (Indstill./Registrer).
2
Tryk på <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Ethernet-driver>.
For at angive Ethernet-indstillingerne for underlinjen skal du trykke på <Præferencer> <Netværk> <Indstillinger for sublinje> <Indstillinger for Ethernet-driver>.
3
Udfør Ethernet-indstillinger.
Normalt skal du trykke på <Til> i <Automatisk detektering>. Kommunikationssystemet og Ethernet-typen registreres og konfigureres automatisk.
Manuel udførelse af Ethernet-indstillinger
1
Tryk på <Fra> i <Automatisk detektering>.
2
Vælg kommunikationssystemet.
 <Halv dupleks>
Udfør sende/modtagefunktioner skiftevis. Vælg dette, når den tilsluttede router er indstillet til halv dupleks-kommunikation.
 <Fuld dupleks>
Udfør sende/modtagefunktioner på samme tid. Vælg dette som en generel regel.
3
Vælg Ethernet-typen.
Vælg <10BASE-T>, <100BASE-TX> eller <1000BASE-T> i <Ethernet-type>.
4
Tryk på <OK>.
5
Tryk på  (Indstill./Registrer) <Ja>.
7HY0-00W