Udførelse af SMB-indstillinger

Dette afsnit beskriver, hvordan du angiver de indstilinger, der skal bruges, når maskinen opretter forbindelse til et netværk som en SMB-klient.
1
Tryk på  (Indstill./Registrer).
2
Tryk på <Præferencer>  <Netværk>  <TCP/IP-indstillinger>  <Indstillinger for SMB-klient>.
3
Angiv de nødvendige indstillinger.
<Godkendelsestype>
Vælg godkendelsesprotokollens version. Vælg enten <NTLMv1> eller <NTLMv2> i henhold til destinationens SMB-server. Du kan også vælge begge.
<Kræv SMB-sign. til at oprette forbindelse>
For at anmode om en SMB-pakkesignatur ved tilslutning til SMB-serveren skal du trykke på <Til>.
<Kræv kryptering for forbindelse>
Hvis du vil anmode om en forbindelse med SMB v3.0-krypteret kommunikation ved tilslutning til en SMB-server, skal du trykke på <Til>.
<Timeout>
Angiv den tid, der går, før SMB-forbindelsesdestinationen svarer.
Under afsendelse til en SMB-server blev netværksforbindelsen afbrudt, eller svaret på serversiden var langsomt, hvilket medførte en timeout på maskinsiden, inden data kunne sendes, eller der kunne etableres en viderestilling. Hvis dette sker, kan du måske undgå en timeout ved at øge ventetiden.
4
Tryk på <OK>.
5
Tryk på <Angiv SMB-klientversion>, og vælg den SMB-version, der bruges af SMB-klienten.
6
Tryk på <OK>.
7
Tryk på  (Indstill./Registrer)  <Ja>.
Når <Kræv kryptering for forbindelse> er indstillet til <Til>, kan maskinen kun oprette forbindelse til SMB-servere, der understøtter SMB v3.0-krypteret kommunikation. Når <1.0> og <2.0> er indstillet til <Til> for <Angiv SMB-klientversion>, men <3.0> ikke er indstillet til <Til>, kan maskinen ikke oprette forbindelse til SMB-servere, der ikke understøtter SMB v3.0-krypteret kommunikation.
Brug den samme version af SMB med SMB-serveren og SMB-klienten. SMB kan ikke bruges, hvis versionerne er forskellige.
Afhængigt af netværksindstillingerne kan der blive vist en fejl, når der sendes til SMB-serveren. Hvis det er tilfældet, skal du justere tiden i <Timeout>.
7HY0-010