Scanare şi Stocare

Unele dintre modurile descrise aici se referă la modurile funcţiei <Copiere> sau <Scanare şi Transmitere>.

Ecranul Selecţie stocare

Reţea

Suport memorie

Ecranul Selecţie fişiere

Reţea

Suport memorie

Ecranul Scanare

Reţea

Suport memorie

Opţiuni

Reţea

Suport memorie

7SAC-0K3