Vizualizarea manualului Ghidul utilizatorului

Această secţiune descrie semnele, butoanele, ecranele şi alte elemente utilizate în Ghidul utilizatorului. Avertismentele şi atenţionările sunt prezentate, de asemenea, în „Instrucţiuni importante de siguranţă”, furnizate împreună cu aparatul. Consultaţi şi aceste instrucţiuni.
Marcaje
Precauţii cu privire la securitate, restricţii şi precauţii cu privire la manipularea aparatului, sfaturi folositoare şi alte informaţii sunt indicate folosind semnele de mai jos.
 
Indică un avertisment referitor la operaţiile care, dacă nu sunt corect executate, ar putea duce la decesul sau accidentarea gravă a persoanelor. Pentru a vă asigura că utilizaţi aparatul în siguranţă, respectaţi întotdeauna aceste avertismente.
 
Indică o măsură de prevedere pentru prevenirea riscului de vătămare personală sau de deteriorare a bunurilor, în afară de defectarea produsului în urma utilizării necorespunzătoare a aparatului. Pentru a vă asigura că utilizaţi aparatul în siguranţă, respectaţi întotdeauna aceste atenţionări.
Indică o operaţie care nu trebuie executată. Citiţi cu atenţie aceste articole şi aveţi grijă să nu executaţi operaţiile prezentate.
Indică cerinţe şi restricţii operaţionale importante, care trebuie respectate întotdeauna când se utilizează aparatul. Respectaţi întotdeauna aceste elemente importante pentru a evita funcţionarea defectuoasă, defecţiunile sau deteriorarea bunurilor din cauza operării incorecte a aparatului.
Indică o clarificare a unei operaţii sau conţine explicaţii suplimentare referitoare la o procedură.
Indică funcţii folositoare sau sfaturi pentru folosirea aparatului.
Taste şi butoane
Tastele de pe panoul de control şi butoanele afişate pe ecranul computerului sunt indicate după cum urmează.
Tip
Exemplu
Taste de pe panoul de control
Butoane de pe afişajul panoului tactil*
<Setări funcţie>
<Anulare>
Butoane şi alte interfeţe text afişate pe ecranul calculatorului
[Preferences]
[OK]
* Operaţia de atingere a unui buton de pe afişajul panoului tactil este indicată ca „Apăsaţi” în Ghidul utilizatorului.
Ecranul
Ecranele utilizate în Ghidul utilizatorului pot să difere de afişarea ecranului de la aparat, în funcţie de model, echipament opţional şi versiune.
În funcţie de sistemul de operare pe care îl utilizaţi, o porţiune din conţinutul ecranului indicat poate să difere de cel de pe computerul dvs.
Conţinutul ecranului pentru drivere şi software poate să difere datorită actualizărilor versiunii.
Ilustraţii
Ilustraţiile utilizate în Ghidul utilizatorului sunt de la „MF832Cdw”, dacă nu se menţionează altceva în mod special.
7SAC-0LA