Sertar pentru hârtie

 
 

Ghidaje pentru hârtie

Reglaţi ghidajele pentru hârtie la dimensiunea exactă a hârtiei încărcate pentru a vă asigura că hârtia este alimentată drept în aparat. Apăsaţi pârghiile de blocare ce sunt marcate cu săgeţi în imagini pentru a elibera blocările şi pentru a culisa ghidajele pentru hârtie.

Indicator pentru nivelul hârtiei

Arată cantitatea de hârtie rămasă. Marcajul se deplasează în jos pe măsură ce cantitatea de hârtie descreşte.
7SAC-01R