Înregistrarea setărilor şi destinaţiilor utilizate frecvent ca butoane personale/partajate în ecranul <Pagină de pornire>

Setările şi destinaţiile utilizate frecvent pot fi înregistrate în ecranul <Acasă> ca butoane personale sau ca butoane partajate, pentru reapelarea setărilor respective cu un singur buton.
Butoanele partajate pot fi utilizate de către toţi utilizatorii.
Butoanele personale pot fi utilizate numai de către utilizatorii conectaţi.
7SAC-030