Ajustarea culorii

Reglaţi separat densitatea pentru galben, magenta, cyan, şi negru.
1
Aşezaţi documentul original. Aşezarea originalelor
2
Apăsaţi <Copiere>. Ecranul <Acasă>
3
Apăsaţi <Opţiuni> pe ecranul Caracteristici de bază pentru copiere. Ecranul Caracteristici de bază pentru copiere
4
Apăsaţi <Balanţă culori>.
5
Apăsaţi <-> sau <+> pentru fiecare culoare, pentru a regla balansul de culori.
6
Apăsaţi <Reglaj fin densitate>, apoi efectuaţi alte reglaje care consideraţi că sunt necesare.
Selectaţi o culoare şi reglaţi nivelul de densitate al acesteia în funcţie de zona sa de densitate, utilizând butonul <-> sau <+>. Când reglarea este finalizată, apăsaţi <OK>.
7
Apăsaţi <OK> <Închide>.
8
Apăsaţi  (Start).
Începe copierea.
Puteţi să înregistraţi până la patru setări după reglare. După reglarea culorii, apăsaţi <Rapel/Înregistr> , selectaţi un buton de la <C1> la <C4> , apăsaţi <Înregistrare> <Da> <OK>.
Pentru a reutiliza setările înregistrate, apăsaţi <Rapel/Înregistr>, selectaţi un buton şi apăsaţi <OK>.
Puteţi să schimbaţi numele butoanelor de la <C1> la <C4>. Selectaţi butonul de modificat, apăsaţi <Redenumire> şi introduceţi un nume nou.
Pentru a şterge setările înregistrate, selectaţi butonul , apăsaţi <Şterge> <Da>.
7SAC-040