Selectarea tipului de document original pentru copiere

 
Puteţi să selectaţi calitatea optimă a imaginii pentru copiere în funcţie de tipul de document original, precum documente originale numai cu caractere sau reviste cu fotografii.
1
Aşezaţi documentul original. Aşezarea originalelor
2
Apăsaţi <Copiere>. Ecranul <Acasă>
3
Apăsaţi <Opţiuni> pe ecranul Caracteristici de bază pentru copiere. Ecranul Caracteristici de bază pentru copiere
4
Apăsaţi <Tip original>.
5
Selectaţi tipul de original.
Pentru a regla nivelul de prioritate pentru procesarea textelor/fotografiilor, apăsaţi <Reglare nivel> selectaţi <Prioritate text> sau <Prioritate foto>.
6
Apăsaţi <OK>  <Închide>.
7
Apăsaţi  (Start).
Începe copierea.
7SAC-03W