Ajustarea gradaţiei

Dacă gradaţia rezultatului imprimării este semnificativ diferită de documentul original când copiaţi sau imprimaţi o imagine, puteţi să efectuaţi reglarea (calibrarea) pentru a corecta gradaţia.
Efectuarea frecventă a calibrării poate să afecteze durata de viaţă a cartuşului de toner.
Efectuarea calibrării când nivelul de toner este scăzut poate afecta balansul de culori. Dacă apare acest simptom, se recomandă să înlocuiţi cartuşul cu nivel de toner scăzut. Verificarea nivelului de toner disponibil
Calibrarea automată se efectuează în conformitate cu modificările din starea şi mediul aparatului.

Reglare completă

Corectaţi cu precizie gradaţia unei imagini şi optimizaţi capacitatea de reproducere în timpul imprimării. Informaţiile optimizate vor fi reţinute până la următoarea corecţie precisă.
Puteţi utiliza următoarele dimensiuni/tipuri de hârtie.
Format: A4, LTR
Tip: Subţire, Simplă de la 1 la 3/Reciclată de la 1 la 2
1
Apăsaţi  (Setări/Înregistr.)  <Reglare/Întreţinere> <Reglare calitatea imaginii> <Ajustare automată gradaţie>  <Ajustare completă>.
2
Selectaţi hârtia şi apăsaţi <OK>.
3
Apăsaţi <Începe imprimarea>.
Se imprimă o pagină de test.
4
Plasaţi pagina de test pe suprafaţa de scanare.
Puneţi foaia cu pagina de test în aparat astfel încât faţa pe care sunt imprimate cele patru dungi colorate să fie orientată în jos, iar dunga neagră să fie orientată spre partea din spate a aparatului.
5
Închideţi alimentatorul şi apăsaţi <Înc scanarea>.
Aparatul începe să scaneze pagina de test.
6
Deschideţi alimentatorul şi scoateţi pagina de test.
7
Repetaţi paşii de la 3 la 6.
Pentru a finaliza reglarea, imprimaţi de două ori pagina de test şi scanaţi-o de fiecare dată când este imprimată.

Reglare rapidă

Această reglare menţine starea optimizată care a fost obţinută cu funcţia <Ajustare completă>. Dacă rezultatul acestei reglări nu este mulţumitor, efectuaţi <Ajustare completă>.
1
Apăsaţi  (Setări/Înregistr.)  <Reglare/Întreţinere> <Reglare calitatea imaginii> <Ajustare automată gradaţie>  <Ajustare rapidă>.
2
Apăsaţi <Start>.
7SAC-0H4