Ajustarea dimensiunii imaginii

Dacă dimensiunea imaginii copiate este puţin diferită faţă de original, utilizaţi următoarea procedură pentru a efectua ajustări fine ale dimensiunii imaginii. Puteţi ajusta mărimea lăţimii orizontale, respectiv a lăţimii verticale.
1
Apăsaţi  (Setări/Înregistr.) <Reglare/Întreţinere> <Reglare calitatea imaginii> <Reglaj fin zoom>.
2
Ajustaţi dimensiunea imaginii.
Setaţi mărirea dimensiunii <X> pentru ajustarea lăţimii orizontale şi mărirea dimensiunii <Y> pentru ajustarea lăţimii verticale.
3
Apăsaţi <OK>.
7SAC-0H9