Înregistrarea serverului LDAP

În mediile în care se utilizează un server LDAP, numerele de fax şi adresele de e-mail pot fi căutate, specificate ca destinaţii de la aparat şi înregistrate în agenda aparatului.
Se pot înregistra până la cinci servere LDAP.
1
Apăsaţi  (Setări/Înregistr.).
2
Apăsaţi <Setare Destinaţie>  <Înregistrare server LDAP>.
3
Înregistraţi serverul LDAP.
1
Apăsaţi <Înregistrare>.
2
Introduceţi informaţiile necesare.
<Nume server>
Introduceţi un nume pentru serverul LDAP.
<Adresă server>
Introduceţi adresa IP sau numele gazdă al serverului LDAP utilizând caractere alfanumerice (Exemplu: „ldap.exemplu.com”).
<Adresă server> şi DNS
Pentru a preveni erorile, acordaţi atenţie celor ce urmează când se efectuează o căutare de destinaţie de la aparat către serverul LDAP.
Când introduceţi adresa IP, verificaţi dacă serverul DNS utilizabil acceptă doar căutarea înainte. Când serverul DNS acceptă doar căutarea înainte, apăsaţi <Nu utilizaţi> sau <Foloseşte> în <Informaţii autentificare> din etapa 4. Când selectaţi <Foloseşte(Aut. de securitate)>, confirmaţi că serverul DNS acceptă căutarea inversă.
<Poziţie încep. căutare>
Specificaţi unde să începeţi căutarea în arborele de directoare ale serverului LDAP.
Pentru LDAPv3, puteţi ignora setarea, deoarece aparatul preia automat setarea serverului. Pentru LDAPv2, specificaţi întotdeauna punctul.
Introducerea formatului pentru<Poziţie încep. căutare>
Când utilizaţi Windows Server, introduceţi numele de domeniu pentru Active Directory în unităţi de şiruri împărţite de un punct „.”. Adăugaţi „DC =” pentru fiecare unitate şi separaţi-le cu virgule „,”.
Exemplu: Dacă numele domeniului este „john.exemplu.com”, introduceţi „DC=john,DC=exemplu,DC=com”.
Când utilizaţi Lotus Notes Domino, introduceţi numele de identificare (dn) al arborelui directorului precum „cn=user1,ou=team1,ou=salesdept,o =canon”.
3
Apăsaţi <Next>.
4
Introduceţi informaţiile necesare.
<Foloseşte TLS>
Pentru a codifica comunicarea către/de la serverul LDAP utilizând TLS, apăsaţi <Pornit>.
<Număr port>
Introduceţi numărul de port utilizat la comunicarea către/de la serverul LDAP.
<Temporizare Căutare>
Precizaţi în secunde cât timp poate continua căutarea.
<Max de adrese de căutat>
Precizaţi câte destinaţii pot fi căutate.
5
Apăsaţi <Următorul>.
4
Setaţi informaţiile de identificare.
Specificaţi metodele de autentificare în funcţie de setările serverului LDAP.
Puteţi verifica conexiunea apăsând <Verificaţi Conexiunea> după specificarea setărilor.
Când autentificaţi utilizând informaţii de conectare
Introduceţi numele de utilizator şi parola utilizate ca informaţii de autentificare.
Când autentificaţi utilizând date codificate
Autentificarea se poate face mai sigur prin codificarea schimbului de date. Când această măsură este folosită, informaţiile despre versiunea LDAP şi codul de caractere sunt setate la <ver.3(UTF-8)>. Ora aparatului şi a serverului LDAP trebuie să fie sincronizate.
Când autentificaţi anonim fără a utiliza informaţii de conectare
7SAC-012