Efectuarea setărilor SMB

Această secţiune descrie cum să specificaţi setările de utilizat atunci când aparatul se conectează la o reţea ca client SMB.
1
Apăsaţi  (Setări/Înregistr.).
2
Apăsaţi <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări TCP/IP>  <Setări Client SMB>.
3
Specificaţi setările solicitate.
<Tip autentificare>
Selectaţi versiunea protocolului de autentificare. Selectaţi fie <NTLMv1>, fie <NTLMv2>, conform serverului SMB de destinaţie. De asemenea, puteţi selecta ambele opţiuni.
<Solicitare Semnătură SMB pt. conectare>
Pentru a solicita o semnătură de pachet SMB atunci când vă conectaţi la un server SMB, apăsaţi <Pornit>.
<Solicitare Criptare pt. conectare>
Pentru a solicita o conexiune cu comunicare criptată SMB v3.0 atunci când vă conectaţi la un server SMB, apăsaţi <Pornit>.
<Temporizare>
Setaţi ora până când răspunde destinaţia conexiunii SMB.
La trimiterea către un server SMB, conexiunea de reţea a fost pierdută sau răspunsul pe partea serverului a fost lent, ceea ce a determinat o expirare a timpului de aşteptare pe partea aparatului înainte ca datele să poată fi trimise sau redirecţionarea să poată fi finalizată. Dacă se întâmplă acest lucru, este posibil să evitaţi o depăşire a limitei de timp mărind timpul de aşteptare.
4
Apăsaţi <OK>.
5
Apăsaţi <Specificare versiune Client SMB> şi selectaţi versiunea SMB utilizată de clientul SMB.
6
Apăsaţi <OK>.
7
Apăsaţi  (Setări/Înregistr.)  <Da>.
Când opţiunea <Solicitare Criptare pt. conectare> este setată la <Pornit>, aparatul se poate conecta numai la serverele SMB care acceptă comunicarea criptată SMB v3.0. Când <1.0> şi <2.0> se setează la <Pornit> pentru <Specificare versiune Client SMB> dar <3.0> nu se setează la <Pornit>, aparatul nu se poate conecta la serverele SMB care nu acceptă comunicarea criptată SMB v3.0.
Utilizaţi aceeaşi versiune de SMB cu serverul SMB şi clientul SMB. SMB nu se poate utiliza dacă versiunile diferă.
În funcţie de setările reţelei, poate fi afişată o eroare la trimiterea către serverul SMB. În acest caz, reglaţi timpul în <Temporizare>.
7SAC-010