Când o problemă nu poate fi rezolvată

Dacă nu puteţi rezolva o problemă folosind informaţiile din acest capitol, contactaţi dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service ori apelaţi linia de asistenţă Canon.
Nu dezasamblaţi sau nu reparaţi aparatul singuri.
Dacă dezasamblaţi sau reparaţi singur aparatul, acesta nu va mai fi acoperit de garanţie.

Când contactaţi Canon

Când ne contactaţi, aveţi pregătite următoarele informaţii:
Denumirea produsului (MF832Cdw)
Distribuitorul de la care aţi achiziţionat aparatul
Detalii despre problema dvs. (cum ar fi ceea ce aţi făcut, ce s-a întâmplat ca rezultat şi mesajele afişate)
Număr de serie (cu lungimea de 8 caractere alfanumerice şi aflat pe eticheta de pe partea din spate a aparatului)
 
Verificarea numărului de serie de la panoul de control
Puteţi să verificaţi numărul de serie şi prin apăsarea butonului [Informaţii despre aparat/contor].

7SAC-0J7