Paper admès

S’ha afegit Multi-drawer Paper Deck-D a l’equip. També s’han afegit els tipus de paper Sintètic (Polipropilè) i Sintètic (Polièster)
Els tipus de paper que es poden utilitzar en aquest equip apareixen a la taula següent. A la pantalla de selecció de paper poden aparèixer icones que indiquin el tipus de paper carregat a cada calaix, si emmagatzemeu prèviament aquesta informació a l'equip. (Vegeu "Desament de la mida i el tipus de paper de l'origen de paper" a la Guia de l'usuari.)
Per a impressions i còpies d'alta qualitat, utilitzeu paper recomanat per a aquest equip. Si s'utilitzen altres tipus de paper, es poden produir problemes, com ara encallaments de paper.
Si feu servir un tipus de paper no recomanat per aquest equip, contacteu amb el vostre distribuïdor de Canon autoritzat.
Aquest equip admet l'ús de diferents tipus de paper. Tanmateix, és possible que no obtingueu el nivell de qualitat d'imatge ni d'alimentació del paper suficients depenent de les seves característiques (rigidesa, gruix, permeabilitat de l'aire, suavitat, absorció d'humitat, etc.). Per al gruix del paper, utilitzeu paper normal amb un gruix de 360 micròmetres o menys com a referència.
Contacteu amb el distribuïdor on heu comprat el producte o amb el distribuïdor local de Canon si voleu utilitzar el paper Sintètic (Polipropilè) i el paper Sintètic (Polièster).
: Disponible -: No disponible
Tipus de paper
Origen de paper
Calaix de paper
Stack Bypass-C
POD Deck Lite-C
POD Deck Lite XL-A
Multi-drawer Paper Deck-C
Multi-drawer Paper Deck-D
Document Insertion Unit-N
Fi 2
(de 52 g/m2 a 63 g/m2)
*6
Fi 1
(de 64 g/m2 a 79 g/m2)
Normal 1
(de 80 g/m2 a 90 g/m2)
Normal 2
(de 91 g/m2 a 105 g/m2)
Reciclat 1
(de 64 g/m2 a 79 g/m2)
Reciclat 2
(de 80 g/m2 a 90 g/m2)
Reciclat 3
(de 91 g/m2 a 105 g/m2)
Color 1
(de 64 g/m2 a 79 g/m2)
Color 2
(de 80 g/m2 a 90 g/m2)
Gruixut 1
(de 106 g/m2 a 128 g/m2)
Gruixut 2
(de 129 g/m2 a 150 g/m2)
Gruixut 3
(de 151 g/m2 a 180 g/m2)
Gruixut 4
(de 181 g/m2 a 220 g/m2)
Gruixut 5
(de 221 g/m2 a 256 g/m2)
Gruixut 6
(de 257 g/m2 a 300 g/m2)
Gruixut 7
(de 301 g/m2 a 325 g/m2)
-
*8
-
Gruixut 8
(de 326 g/m2 a 350 g/m2)
-
*8
-
Estucat a 1 cara 2
(de 85 g/m2 a 90 g/m2)
-
*9,*11
*9,*10,*11
*9
*9
Estucat a 1 cara 1
(de 91 g/m2 a 105 g/m2)
-
*9
*9,*12
*9
*9
Estucat a 1 cara 1
(de 106 g/m2 a 128 g/m2)
-
Estucat a 1 cara 2
(de 129 g/m2 a 150 g/m2)
-
Estucat a 1 cara 3
(de 151 g/m2 a 180 g/m2)
-
Estucat a 1 cara 4
(de 181 g/m2 a 220 g/m2)
-
Estucat a 1 cara 5
(de 221 g/m2 a 256 g/m2)
-
Estucat a 1 cara 6
(de 257 g/m2 a 300 g/m2)
-
Estucat a 1 cara 7
(de 301 g/m2 a 325 g/m2)
-
*8
-
Estucat a 1 cara 8
(de 326 g/m2 a 350 g/m2)
-
*8
-
Estucat a 2 cares 2
(de 85 g/m2 a 90 g/m2)
-
*9,*11
*9,*10,*11
*9
*9
Estucat a 2 cares 1
(de 91 g/m2 a 105 g/m2)
-
*9
*9,*12
*9
*9
Estucat a 2 cares 1
(de 106 g/m2 a 128 g/m2)
-
Estucat a 2 cares 2
(de 129 g/m2 a 150 g/m2)
-
Estucat a 2 cares 3
(de 151 g/m2 a 180 g/m2)
-
Estucat a 2 cares 4
(de 181 g/m2 a 220 g/m2)
-
Estucat a 2 cares 5
(de 221 g/m2 a 256 g/m2)
-
Estucat a 2 cares 6
(de 257 g/m2 a 300 g/m2)
-
Estucat a 2 cares 7
(de 301 g/m2 a 325 g/m2)
-
*8
-
Estucat a 2 cares 8
(de 326 g/m2 a 350 g/m2)
-
*8
-
Estucat mat fi 2
(de 85 g/m2 a 90 g/m2)
-
*9,*11
*9
*9
*9
Estucat mat fi 1
(de 91 g/m2 a 105 g/m2)
-
*9
*9
*9
*9
Estucat mat 1
(de 106 g/m2 a 128 g/m2)
-
Estucat mat 2
(de 129 g/m2 a 150 g/m2)
-
Estucat mat 3
(de 151 g/m2 a 180 g/m2)
-
Estucat mat 4
(de 181 g/m2 a 220 g/m2)
-
Estucat mat 5
(de 221 g/m2 a 256 g/m2)
-
Estucat mat 6
(de 257 g/m2 a 300 g/m2)
-
Estucat mat 7
(de 301 g/m2 a 325 g/m2)
-
*8
-
Estucat mat 8
(de 326 g/m2 a 350 g/m2)
-
*8
-
Gofrat 1
(de 80 g/m2 a 90 g/m2)
-
Gofrat 2
(de 91 g/m2 a 105 g/m2)
-
Gofrat 3
(de 106 g/m2 a 128 g/m2)
-
Gofrat 4
(de 129 g/m2 a 150 g/m2)
-
Gofrat 5
(de 151 g/m2 a 180 g/m2)
-
Gofrat 6
(de 181 g/m2 a 220 g/m2)
-
Gofrat 7
(de 221 g/m2 a 256 g/m2)
-
Gofrat 8
(de 257 g/m2 a 300 g/m2)
-
Vitel·la 1*1
(de 64 g/m2 a 79 g/m2)
Vitel·la 2*1
(de 80 g/m2 a 90 g/m2)
Vitel·la 3*1
(de 91 g/m2 a 105 g/m2)
Transparència*2
(de 151 g/m2 a 180 g/m2)
*6
-
Pel·lícula transparent
(151 g/m2 a 180 g/m2)
-
Preperforat 1
(de 64 g/m2 a 79 g/m2)
Preperforat 2
(de 80 g/m2 a 90 g/m2)
Separadors 1
(de 151 g/m2 a 180 g/m2)
*3
*6
Separadors 2
(de 181 g/m2 a 220 g/m2)
*3
*6
Etiquetes
(de 151 g/m2 a 180 g/m2)
-
-
Opac 1
(de 64 g/m2 a 79 g/m2)
Opac 2
(de 80 g/m2 a 90 g/m2)
Opac 3
(de 91 g/m2 a 105 g/m2)
Capçalera
(de 151 g/m2 a 180 g/m2)
Sobre
(de 181 g/m2 a 220 g/m2)
*4
*5
*5
*7
*13
-
Sintètic (polipropilè)
(de 151 g/m2 a 180 g/m2)
-
-
*14
-
Sintètic (polièster)
(de 151 g/m2 a 180 g/m2)
-
-
*14
-
*1 No es poden utilitzar determinats tipus de paper de vitel·la.
*2 Utilitzeu només transparències de mida A4 o A4R recomanades per a aquest equip.
*3 Cal el Tab Feeding Attachment-F .
*4 Cal l'Envelope Feeder Attachment-F, excepte quan s'utilitza ISO-C5 o Kakugata 2.
*5 Cal el Envelope Feeder Attachment-G .
*6 No es poden utilitzar fulls llargs encara que la  Long Sheet Tray-B estigui instal·lada.
*7 Només es pot utilitzar ISO-C5.
*8 Si utilitzeu tipus de paper més gruixuts de 300 g/m2 al dipòsit de paper de diversos calaixos, pot ser que la productivitat minvi.
*9 Si s'utilitza paper estucat fi per imprimir, es pot arrugar segons els últims treballs d'impressió que s'hagin realitzat. En aquest cas, manteniu obert el dipòsit de paper durant uns 10 minuts per reduir la temperatura del dipòsit de paper i, a continuació, torneu a imprimir.
*10 No es poden utilitzar fulls llargs.
*11 No es pot utilitzar paper amb un gramatge base inferior a 84 g/m2.
*12 No es poden utilitzar fulls llargs amb un gramatge base inferior a 100 g/m2.
*13 Per a usar sobres, es necessita Envelope Feeder Attachment-H
*14 Només per al port inferior
: Disponible -: No disponible
Mida de paper
Amplada x Longitud
Origen de paper
Calaix de paper
Stack Bypass-C
POD Deck Lite-C
POD Deck Lite XL-A
Multi-drawer Paper Deck-C
Multi-drawer Paper Deck-D
Document Insertion Unit-N
-
330 mm x 483 mm
-
305 mm x 457 mm
SRA3
320 mm x 450 mm
A3
297 mm x 420 mm
A4
297 mm x 210 mm
A4R
210 mm x 297 mm
A5R
148 mm x 210 mm
-
Mida personalitzada
De 98,4 mm x 148 mm a 330,2 mm x 487,7 mm
*1
*1
*2
*2
*3
Mida personalitzada
De 210 mm x 487,8 mm a 330,2 mm x 1.300 mm
-
*6
-
*7
-
-
-
Sobre
De 98,4 mm x 148 mm a 330,2 mm x 487,7 mm
*6
*6
*5
*5
-
*8
-
ISO-C5
162 mm x 229 mm
-
Núm. 10 (COM10)
104,7 mm x 241,3 mm
-
-
Monarch
98,4 mm x 190,5 mm
-
-
DL
110 mm x 220 mm
-
-
Nagagata 3
120 mm x 235 mm
-
-
Yougatanaga 3
120 mm x 235 mm
-
-
Kakugata 2
240 mm x 332 mm
-
-
Mida personalitzada
6"x9", 9"x12", 10"x13"
*4
*4
*5
*5
-
-
*1 Només poden sortir de l'alimentador mides de paper personalitzades si tenen entre 139,7 mm x 148 mm i 330,2 mm x 487,7 mm.
*2 Només poden sortir de l'alimentador mides de paper personalitzades si tenen entre 139,7 mm x 182 mm i 330,2 mm x 487,7 mm.
*3 Només poden sortir de l'alimentador mides de paper personalitzades si tenen entre 182 mm x 182 mm i 330,2 mm x 487,7 mm.
*4 També es poden alimentar sobres amb una mida entre 98,4 mm x 148 mm i 330,2 mm x 487,7 mm, tot i que és possible que la imatge no s'imprimeixi correctament.
*5 També es poden alimentar sobres amb una mida entre 139,7 mm x 148 mm i 330,2 mm x 487,7 mm, tot i que és possible que la imatge no s'imprimeixi correctament.
*6 Quan hi ha instal·lat el Long Sheet Tray-B. *4 Per a les impressions a una cara, podeu carregar paper amb una mida d'entre 210 mm x 487,8 mm i 330,2 mm x 1.300 mm. Per a les impressions a dues cares, podeu carregar paper amb una mida d'entre 210 mm x 487,8 mm i 330,2 mm x 762 mm.
*7 Només poden sortir de l'alimentador mides de paper personalitzades si tenen entre 210 mm x 487,8 mm i 330,2 mm x 762 mm.
*8 També es poden alimentar sobres amb una mida entre 139,7 mm x 182 mm i 330,2 mm x 487,7 mm, tot i que és possible que la imatge no s'imprimeixi correctament.

Si utilitzeu paper preimprès, paper amb vores o paper de color i la imatge impresa està desalineada verticalment vista des de la direcció d'alimentació del paper, desactiveu l'opció <Ajust auto. alineació de la vora esquerra/dreta> a [Opcions de paper] a [Preferències] (Configuració). (Vegeu "Canvi de l'alineació de l'ajust automàtic de l'alineació de la vora esquerra/dreta" a la Guia de l'usuari).
Utilitzeu el paper aviat després de treure’l del paquet, ja que l’estat d’absorció de la humitat del paper pot afectar la qualitat de la imatge i l'alimentació del paper. Col·loqueu el paper restant al paquet original i deseu-lo sobre una superfície plana.
Quan està instal·lat l'apilador d'alta capacitat, la mida de paper mínima que es pot introduir a l'equip és 140 x 182 mm (incloent-hi els sobres). A més, els sobres no es poden apilar a l'apilador d'alta capacitat.
Per obtenir instruccions de càrrega de paper, vegeu les seccions següents:
Calaix de paper → Vegeu “Càrrega paper al calaix de paper” a la Guia de l’usuari.
Stack Bypass-C → Vegeu “Càrrega de paper a Stack Bypass-C” a la Guia de l'usuari.
Long Sheet Tray-B → Vegeu “Càrrega de paper a la Safata B de full Llarg” a la Guia de l'usuari.
POD Deck Lite-C → Vegeu “Càrrega de paper al POD Deck Lite-C (Opcional)” a la Guia de l'usuari.
Multi-drawer Paper Deck-C → Vegeu “Càrrega de paper al multicalaix de paper Deck-C (Opcional)” a la Guia de l'usuari.
Multi-drawer Paper Deck-D → Vegeu Càrrega de paper a Multi-drawer Paper Deck-D (opcional).
POD Deck Lite XL-A → Vegeu “Càrrega de paper al POD Deck Lite XL-A (Opcional)” a la Guia de l'usuari.
Document Insertion Unit-N → Vegeu “Càrrega de paper a la Unitat d'inserció de documents N(Opcional)” a la Guia de l'usuari.
Stack Bypass-C, Long Sheet Tray-B, POD Deck Lite-C, Multi-drawer Paper Deck-C, Multi-drawer Paper Deck-D, POD Deck Lite XL-A i Document Insertion Unit-N són opcionals.
En aquest equip es pot utilitzar paper sense clor.
Els sobres impresos es poden plegar segons com estigui enganxat el sobre o la posició de la solapa.

Desament d'impressions

Quan manipuleu o deseu paper imprès per aquest equip, tingueu cura de seguir les indicacions següents.

Com desar impressions

Deseu el paper sobre una superfície plana.
No deseu les impressions en carpetes de material de PVC, ja que el tòner es podria fondre i enganxar-se al material de PVC. El tòner es pot pelar si les impressions es pleguen o s'arruguen.
Deseu les impressions en condicions en què no es pleguin ni s'arruguin, perquè si no el tòner es podria pelar.
Col·loqueu les impressions en un arxivador quan les deseu durant molt temps (dos anys o més).
Les impressions es poden descolorir quan es desen durant molt temps.
Eviteu desar les impressions en una ubicació sotmesa a altes temperatures.

Precaucions que cal tenir en compte quan enganxeu impressions amb adhesiu

Assegureu-vos de fer servir adhesiu insoluble.
Proveu l'adhesiu en una impressió que no necessiteu abans de fer-lo servir.
Abans d'apilar impressions que es puguin enganxar amb l'adhesiu, comproveu que l'adhesiu s'hagi assecat completament.
70E7-003