Especificacions

Les especificacions estan subjectes a canvis sense avís previ per millores del producte o versions noves.
Per obtenir més informació sobre els productes, aneu a la pàgina web de Canon (https://global.canon/).
70E7-00W