Manteniment

Aquesta secció explica com carregar paper al Multi-drawer Paper Deck-D i com modificar-ne les opcions.
Càrrega de paper
70E7-00K