Multi-drawer Paper Deck-D

A més de les funcions Multi-drawer Paper Deck-C normals, instal·lar el Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B permet a la màquina imprimir paper a la safata d’escapament si l’equip detecta alimentació de fulls múltiples.
També es pot connectar POD Deck Lite XL-A oStack Bypass-C a l’equip.
No col·loqueu objectes pesats sobre la Multi-drawer Paper Deck-D. Això pot produir mala qualitat d'impressió o danys.
Si l'equip està en el mode repòs (la pantalla tàctil no es mostra i només està il·luminat), pot ser que no pugueu obrir la Multi-drawer Paper Deck-D. En aquest cas, premeu per reactivar l'equip i, a continuació, premeu el botó d'obertura de la Multi-drawer Paper Deck-D.
Si s'utilitza paper estucat fi per imprimir, es pot arrugar segons els últims treballs d'impressió que s'hagin realitzat. En aquest cas, manteniu obert el dipòsit de paper durant uns 10 minuts per reduir la temperatura del dipòsit de paper i, a continuació, torneu a imprimir.
Per a més informació sobre el paper disponible, vegeu Paper admès.
Per detectar quan s'alimenten diversos fulls amb el Multi-drawer Paper Deck-D, cal tenir el Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B.

Parts i funcions

1.
Tapa davantera (alimentació intermèdia)
2.
Botó d'obertura
Es prem per obrir el dipòsit de paper quan necessiteu carregar paper, o per comprovar un encallament de paper.
3.
Dipòsit de paper
El Multi-drawer Paper Deck-D pot carregar un màxim de 1.500 fulls de paper (80 g/m2), al dipòsit superior i central i un màxim de 2.000 fulls de paper (80 g/m2) al dipòsit inferior.
4.
Cobertura de la ruta
*Aquesta cobertura no s’obre si no s’ha connectat el Paper Deck Path Kit-A opcional.
70E7-007