Productes opcionals necessaris per a cada funció

En aquesta taula es descriuen els productes opcionals necessaris per utilitzar cada funció i les limitacions que s'estableixen per instal·lar els productes opcionals. Les opcions disponibles poden variar segons el tipus de model de l'equip i la vostra regió.

Opció de maquinari

Funció
Producte opcional necessari
Compartició de la pila de paper multicalaix i la safata d’alimentació
Stack Bypass-C
Multi-drawer Paper Deck-D
Compartició de la pila de paper multicalaix i la zona d’alimentació de full llarg
POD Deck Lite XL-A
Multi-drawer Paper Deck-D
Addició de l'àrea d'impressió d'alta capacitat de fulls llargs
Staple Finisher-W PRO o Booklet Finisher-W PRO
Finisher Long Sheet Catch Tray-A
Ajust automàtic de la posició de la imatge
Ajust automàtic de color
Correcció automàtica de l’ombrejat
Ajust de la tensió de transferència secundària efectuat des de la Bibliotecari de mitjans
Sensing Unit-A
70E7-006