Productes opcionals necessaris per a cada funció

En aquesta taula es descriuen els productes opcionals necessaris per utilitzar cada funció i les limitacions que s'estableixen per instal·lar els productes opcionals. Les opcions disponibles poden variar segons el tipus de model de l'equip i la vostra regió.

Opció de maquinari

Funció
Producte opcional necessari
Comparteix la pila de paper multicalaix i la safata alim.
Stack Bypass-C
Multi-drawer Paper Deck-D
Comparteix la pila de paper multicalaix i la zona d’alimentació de full llarg
POD Deck Lite XL-A
Multi-drawer Paper Deck-D
Addició de l'àrea d'impressió d'alta capacitat de fulls llargs
Staple Finisher-W PRO o Booklet Finisher-W PRO
Finisher Long Sheet Catch Tray-A
70E7-006