Gestió de tipus de paper

S’ha afegit una funció per a ajustar posició d'imatge a fulls llargs.
70E7-00F