Mode d'apilament d'alt volum

Si la vostra màquina té diverses safates de sortida, i disposa d'una unitat d'acabat, podeu fixar les opcions de designació de safates.
Aquest mode es pot establir quan Staple Finisher-W PRO o Booklet Finisher-W PRO estan instal·lats. (Vegeu "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU" a la Guia de l'usuari.)
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions de sortida de paper].
3.
Premeu [Mode d'alt volum d'apilament].
4.
Premeu [On] → [Acceptar].
Seleccioneu [Off] si no voleu activar el mode d'alt volum d'apilament.

Si s'activa el mode d'alt volum d'apilament, l'ordre de sortida de la Safata B s'estableix en "1" per tal que no es canviï la prioritat a la Safata B. Tanmateix, si l'ordre de sortida per a la Safata C s'estableix en "1" quan l’apilador de gran capacitat H està instal·lat es dona prioritat a la Safata C.Designació de la safata de sortida
Si el mode d'alt volum d'apilament canvia d'activat a desactivat, l'ordre de sortida no canviarà. Designació de la safata de sortida
El [Mode d'alt volum d'apilament] no es pot establir mentre copieu o imprimiu.
Si el mode de funcions limitades per a una unitat d'acabat està activat, el mode d'alt volum d'apilament no està disponible.
Si s'ha establert un mode d'Acabat, la safata de sortida baixa a mida que augmenta la quantitat de paper que s'hi diposita. Un cop una safata de sortida arriba al límit d'apilament, les següents impressions es dipositen automàticament a una altra safata disponible. Si totes les safates disponibles han arribat al límit d'apilament, la impressió s'atura temporalment. Traieu tot el paper dipositat a les safates. Les safates pugen i es reprèn la impressió.
70E7-00E