Designació de la safata de sortida

Podeu indicar quina safata de sortida voleu utilitzar per a determinades funcions.
Les safates de sortida que s'indiquen amb Safata A, B o C varien segons els productes opcionals que estiguin instal·lats.
Aquest mode es pot establir quan un dels productes opcionals següents està instal·lat.
Opcions instal·lades
Opció predeterminada
Safata A/B/C
Staple Finisher-W PRO
Safata A: 1 Còpia, 1 Fitxers desats, 1 Impressora, 1 Rebre, 1 Altre
Safata B: 2 Còpia, 2 Fitxers desats, 2 Impressora, 2 Rebre, 2 Altre
Booklet Finisher-W PRO
Safata A: 1 Còpia, 1 Fitxers desats, 1 Impressora, 1 Rebre, 1 Altre
Safata B: 2 Còpia, 2 Fitxers desats, 2 Impressora, 2 Rebre, 2 Altre
Staple Finisher-W PRO + High Capacity Stacker-H
Safata A: 1 Còpia, 1 Fitxers desats, 1 Impressora, 2 Rebre, 2 Altre
Safata B: 2 Còpia, 2 Fitxers desats, 2 Impressora, 3 Rebre, 3 Altre
Safata C: 1 Rebre, 1 Altre
Booklet Finisher-W PRO + High Capacity Stacker-H
Safata A: 1 Còpia, 1 Fitxers desats, 1 Impressora, 2 Rebre, 2 Altre
Safata B: 2 Còpia, 2 Fitxers desats, 2 Impressora, 3 Rebre, 3 Altre
Safata C: 1 Rebre, 1 Altre
Staple Finisher-AC
Safata A: 1 Rebre, 1 Altre
Safata B: 1 Còpia, 1 Fitxers desats, 1 Impressora
Safata C: 2 Còpia, 2 Fitxers desats, 2 Impressora
Booklet Finisher-AC
Safata A: 1 Rebre, 1 Altre
Safata B: 1 Còpia, 1 Fitxers desats, 1 Impressora
Safata C: 2 Còpia, 2 Fitxers desats, 2 Impressora
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions de sortida de paper].
3.
Premeu [Opcions de safates de sortida].
4.
Configureu les opcions de sortida i de prioritat de les safates A/B/C → premeu [Acceptar].
[Altre] s'utilitza per establir la prioritat d'impressió d'informes.
Si voleu utilitzar una safata de sortida només per a una funció, seleccioneu només la funció que vulgueu.

Si una determinada safata arriba al límit d'apilament, l'equip utilitza una altra safata que estigui designada per a la mateixa funció. No obstant això, es recomana designar una sola safata per als documents rebuts per I-fax, i evitar així que es perdin.
Podeu especificar una safata de sortida per a diverses funcions.
La prioritat de les destinacions de sortida es determina mitjançant l'ordre de les safates de sortida seleccionades. La prioritat es mostra com a "1" i "2".
Si el mode d'alt volum d'apilament està establert a "On”, l'ordre de sortida de la Safata B s'estableix en "1" per tal que no es canviï la prioritat a la Safata B. Tanmateix, si l'ordre de sortida per a la Safata C s'estableix en "1" quan High Capacity Stacker-H està instal·lada, es dona prioritat a la Safata C. Mode d'apilament d'alt volum
70E7-00C