Configuració/Desament

Comproveu la llista d'opcions i els seus procediments de canvi.
Opcions de funcions
Funcions de sortida de paper
70E7-009