Ampliacions i canvis a la versió del controlador 2024.xxx.xxxx

S'han afegit o modificat les següents funcions principals a les Guies de l'usuari de la imagePRESS C910/C810/C710.

Productes opcionals

Productes opcionals admesos recentment

S’ha afegit un producte opcional per a aquest equip.
S’ha afegit la Sensing Unit-A, que pot efectuar automàticament l’ajust de la posició de la imatge i l’ajust de color. Productes opcionals

Productes opcionals amb funcionalitat ampliada

S’ha ampliat la mida de paper màxima que es pot introduir a l’alimentador per a FINISHER BRIDGE-A i DFD ADAPTER-A, i ara s’hi poden introduir fulls llargs de de 139,7 mm x 487,8 mm a 330,2 mm x 762,0 mm.
Ara es poden introduir a l’alimentador amb FINISHER BRIDGE-A i DFD ADAPTER-A els tipus de paper següents.
Estucat a 1 cara fi 2 (de 85 g/m2 a 90 g/m2)
Estucat a 1 cara fi 1 (de 91 g/m2 a 105 g/m2)
Estucat a 2 cares fi 2 (de 85 g/m2 a 90 g/m2)
Estucat a 2 cares fi 1 (de 91 g/m2 a 105 g/m2)
Estucat mat fi 2 (de 85 g/m2 a 90 g/m2)
Estucat mat fi 1 (de 91 g/m2 a 105 g/m2)
Gofrat 1 (de 80 g/m2 a 90 g/m2)
Gofrat 2 (de 91 g/m2 a 105 g/m2)
Gofrat 3 (de 106 g/m2 a 128 g/m2)
Gofrat 4 (de 129 g/m2 a 150 g/m2)
Gofrat 5 (de 151 g/m2 a 180 g/m2)
Gofrat 6 (de 181 g/m2 a 220 g/m2)
Gofrat 7 (de 221 g/m2 a 256 g/m2)
Gofrat 8 (de 257 g/m2 a 300 g/m2)
Vitel·la 1 (de 64 g/m2 a 79 g/m2)
Vitel·la 2 (de 80 g/m2 a 90 g/m2)
Vitel·la 3 (de 91 g/m2 a 105 g/m2)
Transparència (de 151 g/m2 a 180 g/m2)
Pel·lícula transparent (151 g/m2 a 180 g/m2)
Opac 1 (de 64 g/m2 a 79 g/m2)
Opac 2 (de 80 g/m2 a 90 g/m2)
Opac 3 (de 91 g/m2 a 105 g/m2)
Capçalera (de 151 g/m2 a 180 g/m2)
70E7-011