Specifikace

Specifikace se mohou z důvodu vývoje a modernizace produktu bez upozornění změnit.
Další informace o produktech najdete na webu společnosti Canon (https://global.canon/).
70E8-00W