Nové funkce a změny v řadiči verze 838.xxx.xxxx

V uživatelské příručce k zařízení imagePRESS C910/C810/C710 byly přidány nebo změněny následující hlavní funkce.

Základní operace

Byly přidány dostupné typy papíru (Syntetický (polypropylen) a Syntetický (polyester)). Dostupná sada papíru
Chcete-li používat papír Syntetický (polypropylen) a papír Syntetický (polyester), kontaktujte prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili, nebo nejbližšího autorizovaného prodejce výrobků Canon.

Volitelné produkty

Byly přidány následující volitelné produkty.
Byl přidán volitelný doplněk Multi-drawer Paper Deck-D sloužící k propojení jednotky POD Deck Lite XL-A s jednotkou Stack Bypass-C. Nové volitelné produkty

Nastavení/Uložení

Byla přidána funkce, která umožňuje nastavit, zda se má do přihrádky A vkládat papír, když je režim Objemná sada nastaven na možnost [Zap]. Označení výstupní přihrádky, Režim Objemná sada

Správa typů papíru

Byla přidána funkce nastavení polohy obrazu u dlouhých listů.Úprava pozice obrazu pomocí vodicího listu
Došlo ke zlepšení použitelnosti tím, že se při zobrazení obrazovky nastavení papíru nebo nastavení správy typu papíru na displeji zobrazuje také obrazovka s vybranými zdroji papíru. Úprava papíru na obrazovce nastavení papíru

Údržba

Tato část obsahuje postupy vkládání papíru do přídavného doplňku.
Vkládání papíru do jednotky Multi-drawer Paper Deck-D Vložení papíru do Multi-drawer Paper Deck-D (volitelná)

Řešení problémů

Tato část obsahuje postupy odstraňování papíru zachyceného v přídavném doplňku.
Odstraňování papíru zachyceného v předním krytu jednotky Multi-drawer Paper Deck-D Odstraňování papíru zachyceného v předním krytu jednotky Multi-drawer Paper Deck-D (volitelné)
Odstraňování papíru zachyceného v zásobnících na papír jednotky Multi-drawer Paper Deck-D Odstraňování papíru zachyceného v jednotce Multi-drawer Paper Deck-D a příslušných součástech pro podávání papíru (volitelné)
70E8-000