Finisher Long Sheet Catch Tray-A

Při tisku na papír s délkou pro směr podávání větší než 762 mm připojte Finisher Long Sheet Catch Tray-A k Staple Finisher-W PRO / Booklet Finisher-W PRO.

Díly a jejich funkce

1.
Výstupní přihrádka na dlouhé listy
Připojte tuto součást k výstupní straně (k finišeru).
2.
Výsuvná výstupní přihrádka na dlouhé listy
Přidržuje dlouhé listy.
Po provedení údržby nezapomeňte vrátit výsuvnou výstupní přihrádku na dlouhé listy zpět na místo. Jinak může dojít k zachycení papíru a výstup papíru nebude probíhat správně.
V případě papíru, jehož délka ve směru podávání překračuje 762 mm, odstraňte papír ze zásuvky ihned po dokončení výstupu papíru. V závislosti na typu papíru se na výstupním papíru může objevit zvrásnění nebo pomačkání.
V případě údržbových prací na řezačce nezapomeňte složit výsuvnou výstupní přihrádku na dlouhé listy, abyste získali pracovní prostor.
70E8-008