Multi-drawer Paper Deck-D

Vedle běžných funkcí jednotky Multi-drawer Paper Deck-C bude stroj po instalaci jednotky Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B v případě, že zjistí vkládání více listů, schopen ukládat papír na výstupu do odkládacího zásobníku.
Ke stroji také můžete připojit jednotku POD Deck Lite XL-A nebo jednotku Stack Bypass-C.
Nepokládejte na tiskárnu Multi-drawer Paper Deck-D žádné těžké předměty. Může to vést k nízké kvalitě tisku nebo závadě.
Je-li stroj v režimu spánku (na dotekovém panelu není nic zobrazeno a svítí pouze ) může se stát, že nebudete moci otevřít jednotku Multi-drawer Paper Deck-D. V takovém případě stroj znovu aktivujte stisknutím a poté stiskněte otevírací tlačítko na Multi-drawer Paper Deck-D.
Pokud se při tisku používá potahovaný tenký papír, může se v závislosti na předchozí úloze pomačkat. V takovém případě ponechte přihrádku na papír asi 10 minut otevřenou, aby se snížila teplota podstavce na papír, a poté znovu zahajte tisk.
Informace týkající se použitelného papíru viz v části Dostupná sada papíru.
Aby mohl stroj zjistit podávání více listů papíru z jednotky Multi-drawer Paper Deck-D, je zapotřebí jednotka Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B.

Díly a jejich funkce

1.
Přední kryt (vyrovnávací jednotka)
2.
Otvírací tlačítko
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li otevřít podstavec na papír a vložit další papír, nebo zkontrolovat, kde došlo k zachycení papíru.
3.
Podstavec na papír
Jednotka Multi-drawer Paper Deck-D umožňuje uložení až 1 500 listů papíru (80 g/m2) do horního a středního zásobníku a až 2 000 listů papíru (80 g/m2) do spodního zásobníku.
4.
Kryt průchodu
* Není-li připojena volitelná jednotka Paper Deck Path Kit-A, nelze tento kryt otevřít.
70E8-007