Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce

V této tabulce jsou popsány volitelné produkty nutné pro každou funkci a omezení při montáži volitelných produktů. Volitelné doplňky, které je možné použít, se liší podle modelu stroje a regionu, v němž se nacházíte.

Hardwarový volitelný doplněk

Funkce
Vyžadovaný volitelný produkt
Sdílení vícezásuvkového podstavce na papír a vloženého podavače
Stack Bypass-C
Multi-drawer Paper Deck-D
Sdílení vícezásuvkového podstavce na papír a oblasti pro podávání dlouhých listů
POD Deck Lite XL-A
Multi-drawer Paper Deck-D
Přidání oblasti pro vysokokapacitní podávání dlouhých listů
Staple Finisher-W PRO nebo Booklet Finisher-W PRO
Finisher Long Sheet Catch Tray-A
Automatická úprava polohy obrazu
Automatická úprava barev
Automatická korekce vyblednutí
Úprava sekundárního přenosového napětí provedená z Media Librarian
Sensing Unit-A
70E8-006