Úprava papíru na obrazovce nastavení papíru

Došlo ke zlepšení použitelnosti tím, že se při zobrazení obrazovky nastavení papíru nebo nastavení správy typu papíru na displeji zobrazuje také obrazovka s vybranými zdroji papíru.
1.
Stiskněte (Monitor stavu/Zrušit).
2.
Stiskněte [Papír] → [Nastavení papíru] nebo [Nastavení správy typu papíru].
3.
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
70E8-00J