Správa typů papíru

Byla přidána funkce nastavení polohy obrazu u dlouhých listů.
70E8-00F