Označení výstupní přihrádky

Můžete určit, která výstupní přihrádka se má používat pro určité funkce.
Výstupní přihrádky označené písmeny A, B nebo C se liší podle připojených volitelných doplňků.
Tento režim lze nastavit, když je připojen některý z následujících volitelných doplňků.
Připojené volitelné doplňky
Výchozí nastavení
Přihrádka A/B/C
Staple Finisher-W PRO
Přihrádka A: 1 Kopie, 1 Přístup k ulož. souborům, 1 Tiskárna, 1 Příjem, 1 Jiná
Přihrádka B: 2 Kopie, 2 Přístup k ulož. souborům, 2 Tiskárna, 2 Příjem, 2 Jiná
Booklet Finisher-W PRO
Přihrádka A: 1 Kopie, 1 Přístup k ulož. souborům, 1 Tiskárna, 1 Příjem, 1 Jiná
Přihrádka B: 2 Kopie, 2 Přístup k ulož. souborům, 2 Tiskárna, 2 Příjem, 2 Jiná
Staple Finisher-W PRO + High Capacity Stacker-H
Přihrádka A: 1 Kopie, 1 Přístup k ulož. souborům, 1 Tiskárna, 2 Příjem, 2 Jiná
Přihrádka B: 2 Kopie, 2 Přístup k ulož. souborům, 2 Tiskárna, 3 Příjem, 3 Jiná
Přihrádka C: 1 Příjem, 1 Jiná
Booklet Finisher-W PRO + High Capacity Stacker-H
Přihrádka A: 1 Kopie, 1 Přístup k ulož. souborům, 1 Tiskárna, 2 Příjem, 2 Jiná
Přihrádka B: 2 Kopie, 2 Přístup k ulož. souborům, 2 Tiskárna, 3 Příjem, 3 Jiná
Přihrádka C: 1 Příjem, 1 Jiná
Staple Finisher-AC
Přihrádka A: 1 Příjem, 1 Jiná
Přihrádka B: 1 Kopie, 1 Přístup k ulož. souborům, 1 Tiskárna
Přihrádka C: 2 Kopie, 2 Přístup k ulož. souborům, 2 Tiskárna
Booklet Finisher-AC
Přihrádka A: 1 Příjem, 1 Jiná
Přihrádka B: 1 Kopie, 1 Přístup k ulož. souborům, 1 Tiskárna
Přihrádka C: 2 Kopie, 2 Přístup k ulož. souborům, 2 Tiskárna
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení výstupu papíru].
3.
Stiskněte [Nastavení výstupní přihrádky].
4.
Proveďte nastavení výstupu a priority pro přihrádku A/B/C → stiskněte [OK].
[Jiná] se používá pro nastavení priority pro tisk hlášení..
Chcete-li výstupní přihrádku používat pouze pro jednu funkci, vyberte pouze tuto funkci.

Pokud určitá přihrádka dosáhne svého limitu ukládání papíru na výstupu, stroj automaticky použije jinou přihrádku, která je určena pro stejnou funkci. V případě I-faxových dokumentů však doporučujeme, abyste pro ně označili pouze jednu přihrádku, aby se zabránilo jejich ztrátě.
Výstupní přihrádku můžete nastavit pro více funkcí.
Prioritní pořadí míst určení výstupu je určeno pořadím vybraných výstupních přihrádek. Priorita se zobrazí jako „1“ a „2“.
Pokud je režim Objemná sada nastaven na hodnotu „Zap“, pořadí výstupu pro přihrádku B je nastaveno na hodnotu „1“, aby nebylo možné měnit prioritu přihrádky B. Pokud je však pořadí výstupu pro přihrádku C nastaveno na „1“ a je připojena jednotka High Capacity Stacker-H, priorita je dána přihrádce C. Režim Objemná sada
70E8-00C