Proces RGB Čistá černá

Výchozí nastavení procesu RGB Čistá černá bylo změněno z hodnoty [Vyp] na hodnotu [Zap].

Nastavení funkcí: Tiskárna

Nastavení PS (Nastavení tiskárny > Vlastní nastavení > PS) *

Položka
Nastavení
Výchozí nastavení
Lze nastavit pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní
Doručení informací
o zařízení k dispozici
[RGB Pure Black Process]
On, Off
On
Ano
Ano
* Pouze tiskárna PS.

Nastavení snímkování (Nastavení tiskárny > Nastavení snímkování > Snímkování) *

Položka
Nastavení
Výchozí nastavení
Lze nastavit pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní
Doručení informací
o zařízení k dispozici
[RGB Pure Black Process]
On, Off
On
Ano
Ano
* Nastavení lze použít pouze pro režim Snímkování nastavení Přímý tisk.

Nastavení PDF (Nastavení tiskárny > Vlastní nastavení > PDF) *

Položka
Nastavení
Výchozí nastavení
Lze nastavit pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní
Doručení informací
o zařízení k dispozici
[RGB Pure Black Process]
On, Off
On
Ano
Ano
* Pouze tiskárna PS.
Názvy na Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní) se mohou lišit od názvů na ovládacím panelu.
70E8-00A