Nastavení/Uložení

Příslušné informace naleznete v seznamu nastavení a postupech používaných pro jejich změnu.
Nastavení funkcí
Nastavení výstupu papíru
70E8-009